تبلیغات
نیستان

تِه‌چومان تا مِه‌چومانا وَکفته
بَمَردم، ناخبر مِه‌ناف دکفته

مگر تِه‌مار تَرَه انجیل بزاسته؟
بی‌صاحاب مِه‌داهانا آو جکفته
!


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Gilan.jpg

*
پوشت بر قمبه ببوستیم سر آخر

هَتو بی‌جمبه ببوستیم سر آخر


زیندیگی اَمرَه بیگیفتیم کوشتی
پالوان پمبه ببوستیم سر آخر
!


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Gilan1.jpg

*
مِه‌رنگ‌رو هَتو کاله جوکوله

اونه‌دیم سورخا بوسته، سورخه‌گوله

بُبُوستم یاره اَمرَه صاف‌و‌ساده
نانستم یار ایتا پیلدانه‌موله
!

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Gilan3.jpghttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Hemayat.png


تاریخ : جمعه 25 اسفند 1396 | 11:05 ق.ظ | نویسنده : میثم نصیری | نظرات

نَمدانیم چو کنیم، هرجا مِریمان، دل‌مان وا نَمِشَد
 دل به هرکس که مبندیم، باهامان تا نَمِشد


کارمان بس گرَه خوردَس، دیَه هیش وا نَمِشَد
 بخت‌مان همچَه دَه خوابَس، دیَه هیش پا نمشد


گفتَه بودم که برم دم خانَه‌شان، بیبینم‌شان
 پیش اون بزرگ‌تراش، قسم‌خوران بیگیرم‌شان


سر کُلَک رسیدم، خنده‌کنان بِدیدم‌شان
 قوربانِ بختِم بِرَم، خوشِلَه‌خوشان بدیدم‌شان


نصبه‌شب، هوشتک‌زنان بدیدم‌شان
 تو لَمَه مِچَرخانید با دختر صاب‌خانَه‌شان


هِرتی ته دلِم صدا کرد، اومدم به پیش‌شان
 قَصدِم این بود که بیگیرم ویشکینی از قومبِه‌شان


گفتمش: یه ماش بده، خنده‌کنان گفت: نمشد
 قولتوقم درد مِکند، شرمم می‌آد، روم نمشد!


گفتَمش: گردش بریمان شب جمعَه، نمشد؟
 با یه من ناز و ادا گفتش که هرگز نمشد!


چُو کنیم؟ هرجا مِریمان دل‌مان وا نمشد
 دل به هرکس که مبندیم، باهامان تا نمشدhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Qazvin.jpg
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Hemayat.png


تاریخ : جمعه 18 اسفند 1396 | 12:20 ب.ظ | نویسنده : میثم نصیری | نظرات

قالی سَرنیشتی، کوبِ تِری ره یاد دار
اَمسالِ سیری، پارِوَشنی ره یاد دار

اسب زین سِوار، دوش چپی ره یاد دار
چَکمه دَکردی، لینگِ تَلی ره یاد دار

*

سر ره بَشِسّی، زِلفون ره غیش بِساتی
الماس دینگویی، دل ره خِریش بساتی


هزار بیگانِه ره، شِه وَر خویش بساتی

مِهْ‌جا بَرِسی، خَوْدْ ره درویش بساتی

*

اَمروز چند روزه، دوسته گِمون نِدارْمه
وحشی بَئیمه، دین‌وایمون نِدارمه

وِنِه شِه بورِم، بَلِدِاون نِدارمه
شِه دوستِ مِنزِل ره، مِن نشون ندارمه


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Babr2.jpg

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Babr1.jpg


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Babr.jpg
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Hemayat.png


تاریخ : جمعه 11 اسفند 1396 | 04:22 ب.ظ | نویسنده : میثم نصیری | نظرات

مو دِلُم مِخه بُرُم حرم، برات دعا کُنُم
با دعام هرچی گره به کار دِری، مو واکنم

چَن روزه که تو لَبی، گِمون کُنُم که پکری
دردِته بِهِم بگو تا دردته دِوا کُنُم

اگه قرض دِری به مَش‌حسن یا به کَبله‌رضا
تو فقط آمار بده تا قرضاته ادا کُنُم

عاشق دختر همساده شدی، بِت نِمِدَن؟
خِنه‌شا ره نشون بده تا بختِتا روا کُنُم

چک دِری، سُفته دِری، تارُف نکن جون دِداش
جون ما وَردار بیار، پوشتِشا ره امضا کُنُم

چَن ساله ریفیقُمی، مُخوام بُگُم بِرارُمی
مِخی ثابت شه، بذار که جونُمه فِدا کُنُم

یَره‌گه ره تو خواج‌ربی، او روز زدی، یادِت می‌یه؟
مو ره با خودت بُبُر کلانتری، حاشا کُنُم

موتور هزاره دیدی دَم‌در؟ مال مویه
چِشِته اگه گیریفت، بگو، بِهِت اِهدا کُنُم

دوست دِری با بِچّه‌ها برم جَغَرق، عشق‌و‌صِفا؟
سوروساتش‌ام با مو، بِچّه‌ها ره صدا کُنُم؟

آتیش قلیون اگه سرده و خوب کام نِمِده
تو فقط ندا بده، قهوه‌چی ره رسوا کُنُم

فقط او برگۀ لامصّبِته بالا بگیر
امتحان سخته، بذار چن‌تا سؤاله نگا کُنُم!


سید حسین عمادی سرخی

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Mashhad.jpg
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Hemayat.png


تاریخ : جمعه 4 اسفند 1396 | 07:40 ب.ظ | نویسنده : میثم نصیری | نظرات

بنده یه‌تا کاسب‌کار عادی‌ام
مِرزا حسین احمدآبادی‌ام

زنگ زدم از تیلیفون راه دور
خدمت آقای رییس‌جمهور

عرض ارادت دارِمُ و چند کلوم
حرفای پارسالی نیمه‌تموم

گفته بودم دوباره برمگردم
آشیخ حسن! دور سرت بگردم

یَه سال گذشت و گف و کار هنوز هَه
گیرونی و زور و فشار هنوز هه

ناز قدت! قیمتا رفته بالا
ولش کنی، مِرَه تا حق‌تعالی

سه سال دیه‌ام مِگذره و بگذَرِم
ما خُو هنوز خیلی ارادت دارِم

خب دِیَه اصل حالدون چطوره؟
چاق و خَشِد؟ احوالتون چطوره؟

نبینم اینکه دلتون شکسّه
اشک گوشُکای چَشِتون نشسَّه


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Yazd1.jpg


تحریم و محریم و اینا تموم شد؟
یا اینکه وقتتون فقط حروم شد؟

اُمید به رفع غصّه دارِم همه؟
یا که خلاصه، سرِ کارِم همه؟

ما خو یَه چند ساله زمین‌گیر شدِم
 چه‌کار کنِم؟ زمونه هَه! پیر شدم

الانَه هم با حاج‌خانم نشِسَّم
اگر بیدونی که چه حالی هسّم!

بی‌خبر دنیا تو کنج خونه
پوست مکُنِم انار دونه‌دونه!

دیشو، خانم سنگ تموم هِشته بود
جادون خالی، شُولی پَرُک پخته بود

نشسَّه بودِم سر شولی‌خورون
که مَمَلُک دُوید اومد تو ایوون

گفت که تو مجلس خبرایی شده
(این مجلسم عجب بلایی شده!)

گفت که مُخوان سیر و گازِت بذارن
سیر تا پیاز گفت که چه فکری دارن


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Yazd2.jpg


خلاصه حرص کِردِم و گفتِم: عیال!
چای و نبات بیار که رفتِم از حال

شولی و سرکه خوردم بودِم، آشیخ!
نبات نبود، جا مُرده بودم، آشیخ!

(اینم بگم: یزدی با‌اَصالت
با چای‌نبات مِرَه تا بی‌نهایت!)

ما خو خدا می‌دونه، آشیخ حسن
اِقّه گرفتارم، ولش کن اصن

یَک کلمه بگم: کسی یارُم نیست
تو خونه هم عیال، غمخوارُم نیست

قسطای چند‌تا بانک شده پس‌وپیش
عیال مُخوان برن جزیرۀ کیش!

غصه و غم رسیده تا به این‌جام
اوشون مُخوان برن بفرمایید شام

خلاصه اینکه کار و گَف زیاده
سلام دارم خدمت خانواده

بعد خدا امید ما شمائِد
آشیخ حسن! راستی الآن کجائد؟


قناری


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Yazd.jpg
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Hemayat.png


تاریخ : شنبه 28 بهمن 1396 | 11:01 ب.ظ | نویسنده : میثم نصیری | نظرات

پیروزا حسن، پِسِر همساده‌مون
تیلیفون زِد، تیلیفون به خونه‌مون

 

شانس آوردم که تَکا و تَنا بودم
پا پاکردنی شوید، نعنا بودم

 

هِی می‌گف: آباجی! من نوکِرِدَم
براد اِز مِیدونی شا چیز اِسِدَم

 

بیا تو کوچه بغلی اِزِم بِسون
به‌خدا خاطِرخواتَم، اینا بِدون

 

دِلی من چَن وَخدی‌اس که پیشِدِس
تو بِخَی، نَخَی، بیخی ریشِدِس

 

هم می‌خواسَمِش، آ، هم لجی شدم
جو گِرِفدَما، نبود دَسی خودم

 

جیغ زِدَم، گفدم: برو وَرپِریده!
اون رویی آباجیا هیچ‌کِس ندیده

 

خره، اگه یه بار دیگه زنگ بِزِنی
دَم‌پَسا، حرفایی جَفَنگ بِزِنی

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Isfahan.jpg


خره، اگه یه بار دیگه تو رام بِیَی
هی لوقوز بوگوی: منا می‌خَی

 

به آقام می‌گم با چوق بیاد وَرِد
بِزِند محکم تو اون فرقی سَرِد

 

حسنی، اِنقَد نگو: الو، الو
راس می‌گوی، ننه خِپِلِدا بیار جلو

 

گوشیا گذاشدَم، اَشکم در‌اومِد
اما خب، داغی دلمَم وَر‌اومِد

 

همه‌جا گفدَم: سری کاره حسن
در‌به‌در، چِقَد دوسَم داره حسن

 

پا‌به‌پام همیشه تَنا میومِد
بیمیرم، چِقَده بام را میومِد

 

صدا ده بار این نَنه‌اش رَفدا اومِد
صدا ده بار بَرا من کادو اِسِد

 

هِی می‌گفدَم: نه، می‌باس ناز کونم
اینَ‌ور، اون‌وَر، چپا راس ناز کونم

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Isfahan1.jpg


هی گذِشدا، عشوه می‌مِدَم براش
یُخده، یُخده بند اومِد دیگه صِداش

 

خیلی وَخ بود دیگه پِیداش نمی‌شُد
انگار عشقم تو دِلش اُفتادا و مُرد

 

یه روزی خَبِر آوردن حسنی
زن گِرِفده‌س، آ، اونم عَجِب زنی

 

یه دَفه وا رَفدَما دلم گِرِف
جلویی اهلی مَحَل شدم کِنِف

 

منا شُش، آ، یه‌وَری پَن کرد رو بند
همیشه آقام می‌گف: بِم دل نبند

 

اِشتِبا اِز من بودا خُب می‌دونم
یاد گِرِفدَم که دیگه ناز نکونم

 

ای خدا! حسنیی من فِرِشده بود
پُشدی یه ماشین دیدم نِوِشده بود
:

 

قدر آیینه بدانید در آن وقت که هست
نه در آن لحظه که افتاد و شکست

ناهید رحیمی


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Isfahan2.jpg
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Hemayat.png


تاریخ : پنجشنبه 19 بهمن 1396 | 10:47 ب.ظ | نویسنده : میثم نصیری | نظرات
تعداد کل صفحات : 73 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • وب ایران ابدی
  • وب هم نفس
  • وب آی تی ایران
  • وب مهندس احمدی