نیستان - رفاقت مشهدی

رفاقت مشهدی

مو دِلُم مِخه بُرُم حرم، برات دعا کُنُم
با دعام هرچی گره به کار دِری، مو واکنم

چَن روزه که تو لَبی، گِمون کُنُم که پکری
دردِته بِهِم بگو تا دردته دِوا کُنُم

اگه قرض دِری به مَش‌حسن یا به کَبله‌رضا
تو فقط آمار بده تا قرضاته ادا کُنُم

عاشق دختر همساده شدی، بِت نِمِدَن؟
خِنه‌شا ره نشون بده تا بختِتا روا کُنُم

چک دِری، سُفته دِری، تارُف نکن جون دِداش
جون ما وَردار بیار، پوشتِشا ره امضا کُنُم

چَن ساله ریفیقُمی، مُخوام بُگُم بِرارُمی
مِخی ثابت شه، بذار که جونُمه فِدا کُنُم

یَره‌گه ره تو خواج‌ربی، او روز زدی، یادِت می‌یه؟
مو ره با خودت بُبُر کلانتری، حاشا کُنُم

موتور هزاره دیدی دَم‌در؟ مال مویه
چِشِته اگه گیریفت، بگو، بِهِت اِهدا کُنُم

دوست دِری با بِچّه‌ها برم جَغَرق، عشق‌و‌صِفا؟
سوروساتش‌ام با مو، بِچّه‌ها ره صدا کُنُم؟

آتیش قلیون اگه سرده و خوب کام نِمِده
تو فقط ندا بده، قهوه‌چی ره رسوا کُنُم

فقط او برگۀ لامصّبِته بالا بگیر
امتحان سخته، بذار چن‌تا سؤاله نگا کُنُم!


سید حسین عمادی سرخی

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Mashhad.jpg
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/511/1532260/New/Hemayat.png


تاریخ : جمعه 4 اسفند 1396 | 07:40 ب.ظ | نویسنده : میثم نصیری | نظرات


  • paper | فروش تبلیغ متنی | خرید Reports
  • فروش بک لینک | بازی آنلاین